Thứ Bảy, 15/05/2010 - 05:23

Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Hỏi:
 
Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như thế nào ?
 
Trả lời:
 
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

search