Thứ Năm, 31/10/2013 - 11:58

Quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm, phơi nhiễm HIV

Từ ngày 15/12/2013, ngành y tế sẽ bắt đầu triển khai thực hiện việc quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV theo Thông tư hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế.


Theo Thông tư số 32 /2013/TT-BYT, nguyên tắc quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV phải bảo đảm 3 yếu tố: tính liên tục của quá trình điều trị đối với người đang điều trị bằng thuốc kháng HIV; Cung cấp trực tiếp cho người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tất cả các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người đó trong quá trình quản lý, theo dõi điều trị; Việc điều trị dự phòng các nhiễm trùng cơ hội và điều trị bằng thuốc kháng HIV phải tuân thủ các nội dung được quy định tại Quyết định số 3003/QĐ-BYT, ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS và Quyết định số 4139/QĐ-BYT, ngày 02/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT, ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối tượng được tiếp nhận là người lớn và trẻ em từ đủ 18 tháng tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính và trẻ em dưới 18 tháng tuổi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Về quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV tại cơ sở điều trị, trước tiên cần đánh giá tình trạng sức khỏe của người nhiễm HIV, cụ thể: Khai thác tiền sử sử dụng thuốc kháng HIV, thông tin về các thuốc đang sử dụng và tác dụng phụ của thuốc, tiền sử điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đối với trường hợp phụ nữ mang thai và trẻ em; Xác định giai đoạn lâm sàng, chiều cao, cân nặng của người bệnh.

Đối với người bị phơi nhiễm với HIV, cần đánh giá nguy cơ phơi nhiễm với HIV; xác định tình trạng HIV của nguồn gây phơi nhiễm; tình trạng HIV của người bị phơi nhiễm; hoàn thiện hồ sơ quản lý người phơi nhiễm với HIV; điều trị dự phòng sau phơi nhiễm theo hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị HIV/AIDS.

Trường hợp người bị phơi nhiễm với HIV được khẳng định không nhiễm HIV thì thực hiện tư vấn về phơi nhiễm với HIV và dự phòng phơi nhiễm với HIV theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Thanh Trà

search