Chủ Nhật, 16/05/2010 - 05:12

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản

Hỏi:
 
Mức hưởng chế độ thai sản quy định thế nào ?
 
Trả lời:
 
Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật BHXH thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

search