Thứ Ba, 18/05/2010 - 05:15

Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Hỏi:
 
Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như thế nào ?
 
Trả lời:
 
Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của BHXH mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

search