Chủ Nhật, 14/03/2010 - 04:44

Quy định về trả lương làm ngoài giờ

Câu hỏi:

Chủ sử dụng lao động trả lương cho người lao động khi làm thêm giờ và làm việc ban đêm được quy định như thế nào ? 

Trả lời: 

Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

- Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

- Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Tiền lương làm việc vào ban đêm: NLĐ làm việc vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sang hôm sau hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sang hôm sau tuỳ từng vùng khí hậu) được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

search