Thứ Năm, 30/07/2009 - 09:52

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Hỏi:

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện? Tại đâu ? Nếu thời gian tham gia có gián đoạn thì sao ?

Trả lời:

Theo hướng dẫn của BHXH VN, người có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện đăng ký đóng tại cơ quan BHXH cấp huyện.

Về thủ tục: người tham gia cần lập 2 bản Tờ khai tham gia BHX tự nguyện theo mẫu, trong đó kê khai đầy đủ các nội dung liên quan đến nhân thân, nơI cư trú (thường trú hoặc tạm trú), mức lựa chọn để tính đóng BHXH (m), mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH, Mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng BHXH và hình thức nộp tiền, kèm theo 1 bản sao Giấy khai sinh, gửi BHXH huyện.

Trường hợp có thời gian tham gia BHXH mà đã được cấp sổ BHXH thì nộp thêm sổ BHXH và Bản ghi quá trình đóng BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện được coi là tạm dừng đóng khi không tiếp tục đóng BHXH và không có yêu cầu nhận BHXH một lần. Khi tiếp tục đóng BHXH phải đăng ký lại. Việc đăng ký lại thực hiện vào tháng đầu quý.

search