Thứ Hai, 18/07/2005 - 02:49

Thuế đối với HTX vận tải

Hỏi: Thủ tục thực hiện thuế đối với HTX vận tải như thế nào?

(HTX Vạn Thành - Quảng Ngãi)

Trả lời: Đối với mô hình HTX vận tải, căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4134 TCT/NV6 thì: đối với phương tiện vận tải thuộc sở hữu của HTX, do HTX trực tiếp kinh doanh hạch toán riêng thì HTX được kê khai tính thuế GTGT. Đối với các phương tiện của xã viên đã nhận khoán hoặc thuế của HTX để tự vận chuyển, thuế GTGT do xã viên kê khai nộp hoặc nộp thông qua HTX thì không coi là số thuế HTX nộp.

DĐDN

search