Thứ Năm, 05/05/2005 - 08:19

Từ đổi mới các quy trình quản lý thuế

Theo lộ trình cải cách hành chính chung của cả nước và của toàn ngành thuế, Cục Thuế Thanh Hóa đang tăng cường công tác cải cách hành chính trên các mặt công tác của mình.

Các đổi mới này đều nhằm tạo thêm thuận lợi cho đối tượng nộp thuế (ĐTNT). Thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, ĐTNT đã chủ động hơn, chịu trách nhiệm cao hơn về việc kê khai nộp thuế của mình như: Chủ động nộp thuế GTGT theo kê khai định kỳ hằng tháng mà không phải chờ thông báo thuế GTGT của cơ quan thuế; Tự xác định các điều kiện và thực hiện ưu đãi thuế TNDN mà không phải chờ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của cơ quan kế hoạch đầu tư... Các thủ tục kê khai, nộp thuế như cấp mã số thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hoàn thuế v.v cũng được rút gọn, thời gian thực hiện ngắn hơn; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhưng tránh chồng chéo và không gây phiền hà cho DN.

Đến công khai các thủ tục hành chính thuế

Ngay từ quý 1/2005, Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện công khai toàn bộ các thủ tục hành chính thuế ở văn phòng cục cũng như tại các địa bàn , đảm bảo cho việc thực hiện chính sách thuế được thống nhất, thuận lợi, chống các tiêu cực phát sinh. Các thủ tục được công khai gÁ¥ồm: thủ tục đăng ký cấp, điều chỉnh mã số thuế; thủ tục mua hóa đơn GTGT; thủ tục kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân; thủ tục miễn, giảm thuế, hoàn thuế; thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế... Các hình thức công khai được áp dụng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai bằng các bảng, panô tại nơi công sở làm việc, phát miễn phí tờ rơi...

Đối thoại thường xuyên với các ĐTNT

Từ năm 2005, mỗi quý ít nhất một lần, Cục Thuế thực hiện đối thoại với các ĐTNT nhằm nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cũng như các kiến nghị của ĐTNT trên địa bàn. Đãcó 60 đơn vị, gồm: DNNN, Cty có vốn đầu tư nước ngoài, Cty cổ phần,tham gia đối thoại đợt 1/2005. Các chi cục thuếcũng đã tổ chức đối thoại với các ĐTNT thuộc diện quản lý theo đúng quy định. Các vấn đề được nêu ra trong các hội nghị đối thoại lần này nổi lên như: Tiền thuê đất theo Luật Đất đai mới (2003), Việc sử dụng hoá đơn thu mua hàng, thuế suất thuế GTGT đối với công trình XDCB phát sinh năm 2004, thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng như nước mắm, gạch ngói, vấn đề ưu đãi đầu tư đối với DN mới thành lập, ưu đãi đầu tư quỹ tín dụng nhân dân cơ sơ,ã v.v...

Trong thời gian tới, Cục Thuế Thanh Hoá tiếp tụchoàn thiện điều kiện để áp dụng cơ chế mới-cơ chế tự khai, tự nộp thuế. Đây là nội dung quan trọng phù hợp với xu thế mới-xu thế cải cách.

N. Phú

search