Số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 9 tăng trở lại

Số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 9 tăng trở lại

(DĐDN) - Theo báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) do HSBC VN công bố, số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại đã góp phần cải thiện các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào cuối quý 3 năm nay.

1 2 3 Sau » 
search