Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi các tháng cuối năm

Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi các tháng cuối năm

(DĐDN) - Bộ Tài Chính vừa công bố sẽ loại bỏ thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng thức ăn chăn nuôi (TACN) thay cho mức 5% trước đây. Người sử dụng cuối cùng mà cụ thể là người chăn nuôi vì thế là đối tượng hưởng lợi trực tiếp của quy định mới này.

1 2 3 Sau » 
search