Thứ Tư, 02/12/2009 - 09:17

Tỷ giá hạch toán VND với USD tháng 12 là 1 USD = 17.171 đồng

Bộ Tài chính đã chính thức thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước cho tháng 12/2009.  

Theo đó, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 12/2009 được quy định cụ thể như sau: Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 12/2009 là 1 USD = 17.171 đồng. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 12/2009 thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.  

Mức tỷ giá này áp dụng cho các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và những đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định.
 
N.P
search