Thứ Tư, 12/06/2013 - 11:31

Công an Hải Dương phải bồi thường 650 triệu đồng vì thu sai lô hàng bạch tuộc

Chiu 11/6, Đi tá Cao Ngc Lan - PGĐ Công an tnh Hi Dương - đã dn đu đoàn công tác vào qun 1, TPHCM làm vic vi ch lô hàng bch tuc b phân hy. Sau nhiu gi đi thoi, Công an tnh Hi Dương thng nht bi thường 650 triu đng.


Xe chở bạch tuộc bị tạm giữ

Trong bui làm vic vi bà con, Công an Hi Dương đã tha nhn Phòng Cnh sát môi trường (CSMT) Công an tnh Hi Dương có sơ sut và thiếu sót khi tm gi kim tra lô hàng hơn 2 tn bch tuc khiến s hàng này không được bo qun đúng quy trình và đã phân hy sau đó. S vic xy ra cũng do lc lượng làm nhim v không báo cáo kp lên ban giám đc công an tnh Hi Dương và lãnh đo phòng cnh sát môi trường đ xin ý kiến ch đo.

Ti bui đi thoi, các ngư dân Cn Gi đã yêu cu công an Hi Dương phi bi thường 775 triu đng cho 1.809 kg bch tuc vi giá 400.000 đng/ kg cùng chi phí cho các ngư dân đã di chuyn ra Hi Dương làm vic. Tuy nhiên, Công an Hi Dương cho rng đơn giá như vy là quá cao và đ ngh gim giá tin bi thường.

Sau nhiu gi làm vic, các ch hàng không đòi bi thường chi phí vé máy bay ca 10 ngư dân ra Hi Dương khiếu ni, đng thi gim thêm 10% s tin trên đơn giá lô hàng 2 tn bch tuc và thống nhất  s tin Công an Hi Dương phi bi thường là 650 triu đng. 

Ngay trong bui ti cùng ngày, Công an Hi Dương quyết đnh chuyn ngay s tin 650 triu sau khi ký xong biên bn tha thun.

Đi tá Lan cũng cho biết, trước mt Công an Hi Dương tiến hành bi thường đ đm bo quyn li cho người dân; còn sai sót c th như thế nào, trách nhim thuc v ai thì trong thi gian ti s được làm rõ.

Ngày 9/6, B trưởng B Công an đã yêu cu Giám đc Công an tnh Hi Dương báo cáo toàn b din biến, quá trình gii quyết v tm gi 2 tn bch tuc. B trưởng B Công an cũng giao Chánh Thanh tra B Công an kim tra li toàn b v vic, làm rõ đúng, sai, gii quyết theo đúng quy đnh ca pháp lut. Theo đó, B trưởng B Công an ch đo nếu thanh tra b phát hin sai phm thì phi x lý nghiêm và nếu sai phm đó dn đến hu qu thit hi thì phi bi thường.

Trước đó, vào đêm 27/5, xe ti mang BKS 14C - 06538 ch lô hàng bch tuc ca các ch hàng lưu thông t sân bay Ni Bài v tnh Qung Ninh, khi chy qua đa phn tnh Hi Dương đã b lc lượng CSGT tnh Hi Dương yêu cu dng xe kim tra. Thy lô hàng là bch tuc, lc lượng CSGT tnh Hi Dương đã thông báo cho phòng cnh sát môi trường (CSMT) tnh Hi Dương.

Sau đó, đi 4 Phòng CSMT đến đưa xe ô tô cùng hàng hóa v lưu gi ti bãi lưu gi phương tin vi phm hành chính ca Công ty TNHH Trường Giang ti s 57 đường Ngô Quyn - TP Hi Dương vi lý do lô hàng không có giy chng nhn kim dch, không rõ ngun gc xut x. Tuy nhiên, trong thời gian xử lý hành chính,  do không được bo qun theo đúng quy trình, toàn b s bch tuc đã b chết và phân hy.


PV tổng hợp
search