Thứ Năm, 05/09/2013 - 11:49

Lương tối thiểu 2014 có thể tăng hơn 30%

(DĐDN) - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014. Theo đó, mức lương tối thiểu 2014 sẽ được diều chỉnh tăng khoảng 30%.Theo đề xuất, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra hai phương án điều chỉnh:

Phương án 1, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.000 - 850.000 đồng (khoảng 24 - 36%), lên thành 2,05 - 3,2 triệu đồng/tháng, đáp ứng 77 - 84% nhu cầu và mức sống tối thiểu của người lao động.

Lương tối thiểu vùng I tăng từ 2,35 đồng lên 3,2 triệu đồng, vùng II tăng từ 2,1 triệu đồng lên 2,75 triệu đồng, vùng III từ 1,8 triệu đồng tăng lên 2,4 triệu đồng, vùng IV tăng từ 1,650 triệu đồng lên 2,05 triệu đồng.

Phương án 2, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng từ 350.000 - 750.000 đồng (21 - 32%), đáp ứng khoảng 75 - 82% nhu cầu sống tối thiểu.

Mức lương tối thiểu năm 2014 vùng I tăng lên 3,1 triệu đồng, vùng II tăng lên 2,65 triệu đồng, vùng III tăng lên 2,3 triệu đồng, vùng IV tăng lên 2 triệu đồng.

Mức đề xuất trên được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2013 do Viện Công nhân-Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) thực hiện tại 68 doanh nghiệp với hơn 1.900 phiếu hỏi, phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy, hiện tiền lương trung bình của người lao động đạt 3,667 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, vùng I là 4,037 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,830 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,480 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,312 triệu đồng/tháng. Người lao động có mức lương dưới 4 triệu đồng/tháng chiếm 62%, trong đó có 5,2% lao động có mức lương dưới 2 triệu đồng.

MN
search