Thứ Năm, 12/12/2013 - 15:02

Quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT

(DĐDN) - Từ 1/1/2014, Luật Thuế GTGT chính thức có hiệu lực. Theo Bộ Tài chính, một trong những nội dung sửa đổi có tính chất căn bản trong Luật này chính là quy định về ngưỡng đăng ký nộp thuế.

Theo đó, chỉ có cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên phải đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, còn hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Luật quy định phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ áp dụng duy nhất đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Còn phương pháp tính theo tỷ lệ % nhân với doanh thu được áp dụng cho các nhóm đối tượng: Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hằng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định); hộ, cá nhân kinh doanh.

Phương pháp tính theo tỷ lệ % cũng được áp dụng với nhà thầu nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ nhà thầu dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; tổ chức kinh tế khác (trừ trường hợp tự nguyện đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).

Tỷ lệ thu được phân biệt theo 4 loại ngành nghề: Phân phối, cung cấp hàng hoá 1%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%; hoạt động kinh doanh khác 2%.

ML

search