Thứ Bảy, 29/06/2013 - 10:55

Từ 1/7 cán bộ, công chức được hưởng lương tối thiểu mới

(DĐDN) - Thủ tướng Chính phủ  vừa ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định “mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Theo đó, từ 1/7 sẽ áp dụng lương tối thiểu mới là 1.150.000 đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định cụ thể tại Nghị định này; đồng thời, để tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Các đối tượng được điều chỉnh là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh này dựa trên cơ sở khả năng ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trước đó, từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu áp dụng đối với  nhóm đối tượng này là 1.050.000 đồng/ tháng.

ML

search