Thứ Sáu, 08/03/2013 - 07:17

VietinBank Capital thay chủ tịch

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VietinBank Capital và đại diện 100% vốn của VietinBank tại VietinBank Capital.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam công bố quyết định về thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital).

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc VietinBank Capital, được bổ nhiệm thay ông Trần Kiên Cường, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VietinBank Capital và đại diện 100% vốn của VietinBank tại VietinBank Capital.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/3. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ban lãnh đạo VietinBank Capital gồm 3 thành viên. Trong đó, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Anh Tuấn, 2 Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Lệ Hằng và ông Vũ Đức Mạnh.

Ông Vũ Đức Mạnh mới được bổ nhiệm từ ngày 15/12/2012.

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2012, VietinBank Capital đã quản lý tổng tài sản đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 63 tỷ đồng, tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu khả dụng bình quân khoảng 12%.

Theo Gafin

search