Thứ Sáu, 08/05/2009 - 10:00

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Thiếu "bóng" DN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Đây là đề án lớn nhất về đào tạo nghề từ trước đến nay. Tổng kinh phí dự kiến lên tới 32.679 tỷ đồng, kéo dài trong 12 năm.

Đề án tập trung vào ba đối tượng. Thứ nhất là dạy nghề nông nghiệp. Các lĩnh vực dạy nghề như trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh, ngư nghiệp, diêm nghiệp… Trình độ dạy nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Tiếp đến là dạy nghề phi nông nghiệp. Cơ sở tham gia dạy nghề được huy động tất cả các cơ sở đào tạo thuộc các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và tư thục, bao gồm cả các DN và các cơ sở sản xuất kinh doanh có đăng ký hoạt động dạy nghề. 2 đối tượng được đào tạo trên là những lao động nông thôn, tùy từng trình độ và sức khỏe sẽ được đào tạo những nghề phù hợp với khả năng. Đối tượng thứ ba là các cán bộ, công chức cấp xã.
 
Theo báo cáo của Bộ LĐ - TB - XH, đề án được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2009 - 2010 sẽ đào tạo khoảng 800.000 lao động nông thôn và bồi dưỡng 100% công chức cấp xã. Giai đoạn 2 từ 2011 - 2015, đào tạo nghề cho 5,2 triệu lao động nông thôn và khoảng 500.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo. Giai đoạn cuối của dự án từ 2016 - 2020, sẽ có 6 triệu lao động nông thôn và tiếp tục khoảng 500.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo. Như vậy, tổng số lao động nông thôn được đào tạo của đề án khoảng 12 triệu lao động (trong đó khoảng 8 triệu lao động phi nông nghiệp và 4 triệu lao động nông nghiệp).

Thứ trưởng Bộ LĐ - TB - XH Đàm Hữu Đắc đã đưa ra điểm khác biệt cơ bản của đề án đào tạo lần này so với các chương trình đào tạo trước đây là hướng mục tiêu của đào tạo tới đáp ứng nhu cầu các DN. Các trung tâm và cơ sở đào tạo sẽ không đào tạo theo khả năng mà mình có. Thay vào đó, các cơ sở đào tạo sẽ căn cứ vào mục tiêu của các DN trong từng giai đoạn cụ thể để đào tạo.

Mặc dù, theo mục tiêu của đề án, tỷ lệ lao động sau khi học nghề có việc làm sẽ từ 70 - 80%. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này dường như sự tham gia của DN có vẻ còn rất hạn chế. Nhìn vào toàn bộ báo cáo của Bộ LĐ - TB - XH, hầu như vai trò của DN còn rất thiếu vắng. Đặc biệt về phần tổ chức thực hiện, báo cáo cũng chỉ nhắc tới các đơn vị như Bộ LĐ - TB - XH, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ rồi đến các UBND tỉnh, Hội Nông dân… Trong khi đó, phần lớn các lao động được đào tạo ra sẽ làm việc cho các DN thì phần triển khai thực hiện hầu như không đả động đến DN.

Cũng theo Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, các thiết bị đào tạo về cơ bản sẽ sát thực tế hơn. Thiết bị đào tạo sẽ giống như mô hình sản xuất và thiết bị của DN. Tuy nhiên, tâm lý chung của các DN thường muốn trực tiếp hoặc tham gia sát sao hơn nữa việc đào tạo lao động cho chính DN mình. Như vậy, nhu cầu lao động sẽ đúng với thực chất hơn, vừa đạt trình độ vừa đúng nghề DN cần.

Đa dạng hóa và xã hội hóa mô hình đạo tạo đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thiết nghĩ, Bộ LĐ - TB - XH, cơ quan chủ trì đề án nên để DN tham gia nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa để đề án thực sự đem đến hiệu quả như mục tiêu đề ra. Còn DN cũng thêm phần gánh vác chung công việc của nước nhà.

Bá Tú

search