Thứ Hai, 02/03/2009 - 14:59

Giá bán điện sinh hoạt được tính theo 7 bậc

Ngày 26/2/2009 Bộ Công Thương đã có thông tư 05/2009/TT-BCT hướng dẫn về giá điện mới từ 1.3/2009. Theo đó, giá điện sinh hoạt được điều chỉnh mức cao nhất là 1.790đ/kWh.

Theo biểu giá điện mới, giá bán lẻ điện sinh hoạt (chưa bao gồm thuế VAT) sẽ không phân biệt thành thị hay nông thôn, chia thành 7 bậc, thay vì 5 bậc như hiện tại: giá điện cho 50kWh đầu tiên là 600 đồng/kWh, kWh từ 51 -100 là 865 đồng/kWh, tăng khá cao so với mức hiện hành áp dụng chung cho 100 kWh đầu tiên là 550 đồng/kWh. Các mức giá điện sinh hoạt tiếp theo tăng từ 20-25 đồng/kWh so với hiện nay: kWh từ 101 – 150 là 1.135 đồng/kWh, kWh từ 151-200 là 1.495 đồng/kWh, kWh từ 201-300 là 1.620 đồng/kWh, kWh từ 301 – 400 là 1.740 đồng/kWh. Riêng giá điện cho kWh từ 401 trở lên là 1.790 đồng/kWh, tăng 10 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, hành chính sự nghiệp, cho bơm nước tưới tiêu và cho kinh doanh đều được chia theo cấp điện áp, thời gian sử dụng trong ngày. Cụ thể, giá bán lẻ điện cho sản xuất có 12 mức khác nhau, thấp nhất 455 đồng/kWh, cao nhất là 1.900 đồng/kWh, cho kinh doanh thấp nhất là 835 đồng/kWh, cao nhất là 3.100 đồng/kWh. Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp từ 950 đồng/kWh đến 1.135 đồng/kWh.
 

Giá bán buôn cho điện nông thôn cũng được áp dụng 7 bậc thang như điện sinh hoạt, từ 420 đồng/kWh (cho 50kWh đầu) đến 1.345 đồng/kWh (cho kWh từ 401 trở lên). Tại những địa bàn chưa có lưới điện quốc gia, Bộ Công thương cho biết, giá bán điện sẽ do UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực. Tuy nhiên, sau 31/8/2009 các đơn vị kinh doanh điện nông thôn và bán lẻ không đáp đủ điều kiện bán điện theo giá bậc thang sẽ bị đình chỉ và giao cho các công ty điện lực quản lý.   
H.LONG   
search