Thứ Sáu, 09/09/2005 - 09:45

Ngân hàng Quân đội: Tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Bắt đầu từ ngày 1/9/2005, Ngân hàng Quân đội tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của dân cư bằng USD. Với đợt tăng mới này, lãi suất tiết kiệm bằng USD áp dụng với dân cư kỳ hạn 3 tháng tăng 10%, từ 2,8%/ năm lên 3,1%/năm;... Nổi bật là lãi suất tiết kiệm 13 tháng tăng tới 9,5%, từ 3,7%/ năm lên tới 4,05%/ năm.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên Ngân hàng Quân đội tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của cả cá nhân và các tổ chức kinh tế đến 300% so với mức lãi suất áp dụng trước đây từ 0.1% lên 0.4%. Với biểu lãi suất mới, lãi suất tiền gửi bằng USD áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế kỳ hạn 3 tháng tăng từ 0,6%/ năm lên đến 0.9%/ năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm tăng từ 1%/ năm lên 1,5%/ năm.

L.H

search