Thứ Tư, 11/08/2010 - 12:04

Nợ công Việt Nam đứng thứ 44 trên thế giới

Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Trần Đình Thiên, nợ công của Việt Nam năm 2009 lên tới 52% GDP và đứng thứ 44 trên thế giới.  
 
 
Nợ công của Việt Nam đứng sau Mỹ, Morocco, Kenya. Mặc dù vậy, theo ông Trần Đình Thiên, nợ công của Việt Nam đứng thứ 44 vẫn nằm dưới mức bình quân của thế giới là 56% GDP. Hiện một số nước đứng đầu danh sách nợ công là Zimbabwe 304% GDP, Nhật Bản 192% GDP, Libăng 156% GDP.

Theo ông Trần Đình Thiên, bản báo cáo nợ nhà nước (nợ công) được hình thành từ các số liệu quốc tế và mang tính tham khảo, mục đích tham gia hội thảo “Phục hồi kinh tế thế giới và sự thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam: bài học quản trị phát triển doanh nghiệp” do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp và CLB doanh nghiệp LBC (Leading Business Club) tổ chức.

Thanh Huyền 

 

search