Thứ Sáu, 02/06/2006 - 07:56

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Quyết định của Chính phủ nêu rõ về nhu cầu quặng sắt, quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến cho từng giai đoạn; xác định rõ vốn đầu tư cho công tác thăm dò, tuyển quặng cùng các giải pháp và chính sách thực hiện.

Cùng với quyết định này, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành kèm theo một danh mục cụ thể các mỏ, điểm tuyển quặng phải tiến hành thăm dò; danh mục các mỏ khai thác đến năm 2010; danh mục cụ thể các mỏ quặng sắt do Trung ương quản lý và dự kiến tiến độ huy động vào khai thác đến năm 2020.

search