Thứ Sáu, 27/06/2008 - 17:34

Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên: Tiếp tục phát triển tốt đẹp

Ngày 26/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên do ông Ju Jang Song, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh đồng chí Ju Jang Song và Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm gần đây quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng gìn giữ và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Ðảng, vì sự nghiệp cách mạng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh những tiến triển gần đây trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình; ủng hộ nguyện vọng hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên; hoan nghênh các nỗ lực của hai miền trong tiến trình hòa bình thống nhất bán đảo Triều Tiên trên cơ sở độc lập tự chủ, dân tộc tự quyết theo tinh thần Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên ngày 15/6/2000 và ngày 4/10/2007.

Thu Hường tổng hợp

search