Thứ Sáu, 13/02/2009 - 17:03

Quy định mới về chức năng của Cục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định quy định vị trí, chức năng của Cục quản lý thị trường. Tại Quyết định này, Thủ tướng giao cho Cục Quản lý thị trường 14 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó, có những nhiệm vụ và quyền hạn mang tính chất đặc thù như: Trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan, các lực lượng chức năng ở trung ương, địa phương để kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Về cơ cấu tổ chức, Cục Quản lý thị trường có 8 phòng ban giúp việc chuyên môn và 2 Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 Hồ Hường

search