Thứ Sáu, 22/01/2010 - 06:50

Tỷ lệ thất nghiệp năm 2009 là 4,66%

Theo số liệu vừa được Bộ LĐTBXH công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị của VN năm 2009 là 4,66%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 - 60 đối với nam và 15 - 55 đối với nữ.
Tỷ lệ thất nghiệp nữ ngày càng gia tăng
 
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực lao động, để đánh giá chính xác hơn về tình hình lao động và việc làm trong nền kinh tế, cần phải thêm một tiêu chí khác là tỷ lệ lao động thiếu việc làm. Tiêu chí này cần được tính cho cả lao động ở khu vực nông thôn và thành thị.

Ở VN, tỷ lệ lao động thiếu việc làm thường cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp. Trong đó, khu vực nông thôn thường có tỷ lệ thiếu việc làm cao hơn so với thành thị. Năm 2009, tỷ lệ thiếu việc làm của VN ở mức 5,1%. Đáng chú ý, tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn lên tới 6,1%, còn khu vực thành thị là 2,3%. Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, năm 2009, cả nước đã tạo việc làm cho 1,51 triệu lao động, đạt 88,8% kế hoạch năm, trong đó, tạo việc làm trong nước là 1,437 triệu người và xuất khẩu lao động trên 73.000 người. Năm 2010, bộ đặt mục tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động. Trong đó, việc làm trong nước là 1,515 triệu người, xuất khẩu lao động là 85.000 người. Bên cạnh đó, cũng phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị xuống dưới 4,7%.

Trần Quảng

search