Thứ Tư, 11/07/2007 - 13:32

Vĩnh Phúc: Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Quỹ BLTD có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh cấp 15 tỷ đồng, phần còn lại là tiền vay và tiền góp vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM), doanh nghiệp. Sự tăng trưởng của Quỹ tuỳ thuộc khả năng hoạt động, huy động vốn đóng góp. Riêng từ ngân sách, Vĩnh Phúc quyết định hàng năm sẽ dành 10 đến 15 tỷ đồng để Quỹ tăng vốn. Quỹ BLTD chỉ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay các NHTM mà không trực tiếp cho vay, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Nguyên tắc bảo lãnh là nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ tài sản thế chấp hoặc thiếu một số yếu tố để các NHTM cho vay thì Quỹ BLTD xem xét, thẩm định, đánh giá tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh, năng lực của doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện thì đứng ra bảo lãnh để NHTM cho vay. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rủi ro không thể trả được nợ thì Quỹ BLTD sẽ dùng vốn của mình để trả thay. Như vậy, các NHTM sẽ yên tâm cho doanh nghiệp vay vốn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp nếu đã được Quỹ đứng ra bảo lãnh. Nghĩa vụ của các doanh nghiệp muốn được bảo lãnh chỉ phải đóng 200.000 đồng mua hồ sơ và phí thẩm định, chịu phí bảo lãnh 0,8%/năm của tổng số vốn vay.

Bộ máy quản lý Quỹ gồm Hội đồng quản lý (HĐQL) do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQL, 01 Phó Chủ tịch HĐQL hoạt động chuyên trách kiêm luôn giám đốc điều hành. Đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, một số doanh nghiệp tham gia góp vốn...làm thành viên. Tại buổi lễ ra mắt Quỹ, hàng trăm chủ doanh nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh việc làm này và cảm ơn chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới ra đời còn nhỏ và yếu có điều kiện vươn lên.

Tỉnh Vĩnh Phúc có gần 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 93,5% số lượng doanh nghiệp trong tỉnh có vốn đăng ký trên 7.000 tỷ đồng, hàng năm đóng góp vào ngân sách 30% đến 35% tổng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Từ trước khi có Quỹ bão lãnh, một trong những khó khăn lớn của các doanh nghiệp loại này là không đủ tài sản thế chấp khi vay vốn do đó đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.

search