Thứ Sáu, 18/07/2008 - 14:21

Hầu hết các trường mầm non chỉ đạt chuẩn mức độ 1

Ngày 16/7vừa qua, Bộ GD-ĐT đã ra Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, thay thế cho Quyết định đã ban hành năm 2001 và 2005.

Theo đó, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia phải đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý; đội ngũ giáo viên và nhân viên; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Theo quy định, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia được chia làm 2 mức độ: mức độ 1 và mức độ 2, tùy theo các tiêu chuẩn đạt được của trường. Hiện nay, hầu hết các trường mới chỉ được công nhận đạt chuẩn mức độ 1.
 
Trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 1 phải đảm bảo: 100% giáo viên có trình độ chuẩn theo Điều lệ trường Mầm non 2008 (tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non) và ít nhất 20% giáo viên có trình độ trên chuẩn (tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng); 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ; ít nhất 85% trẻ đạt kênh A, phục hồi dinh dưỡng cho ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, 85% trẻ phát triển đạt yêu cầu đánh giá chuẩn phát triển trẻ em của Bộ GD-ĐT…
 
Trường đạt chuẩn mức 2 phải có ít nhất 30% số giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo, ít nhất 70% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không có giáo viên bị xếp loại kém. Mỗi giáo viên đều có ít nhất một báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ trong từng năm học. Có ít nhất 95% trẻ tăng trưởng đạt kênh A... 

Thu Hường

search