Thứ Ba, 29/05/2007 - 02:02

Phép chọn giờ Hoàng Đạo cực nhanh

Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc.

Để chọn ngày hoàng đạo, có thể xem phần "Chọn ngày kén giờ" Phan Kế Bính. Chúng tôi cũng giới thiệu một phương pháp đơn giản giúp bạn không biết chữ Hán cũng có thể tự xem được giờ hoàng đạo.

- Trước hết xem lịch để biết ngày hàng chi là ngày nào (từ tý đến hợi).

Một ngày đêm âm lịch là 12 giờ (2 tiếng đồng hồ là một giờ), bắt đầu là giờ tý (chính là 12 giờ đêm) theo thứ tự : Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: Hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chhứ 3 chỉ giờ tý, chữ thứ 4 chỉ giờ sửu, lần lượt theo thứ tự từ chữ thứ 3 đến chữ 14 chỉ từ giờ tý, sửu, dần, mão...xem trong bảng, thấy chữ nào có phụ âm đầu là chữ "Đ" thì đó là giờ hoàng đạo. Phân tích tỷ mỉ hơn thì đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, kim đường, thiên lương, ngọc đường, hoàng đạo

Ngày...Tý...Sưủ...Dần...Mão...Thìn...Tị...Ngọ...Mùi...Thân...Dậu...Tuất...Hợi

Dần,....Đi.. Đứng..bình...yên...Đến..Đâu.cũng.Được..người.quen..Đón..chào
Thân
Mão,..Đến..cửa...Động..Đào...có....tiên..Đưa..Đón.....qua...đèo..thiên..thai
Dậu
Thìn,....ai.ngóng...Đợi.....ai..Đường.Đi...xuôn..sẻ.......Đẹp..Đôi....bạn...Đời
Tuất
Tỵ, ...cuối..Đất.....cùng..trời..Đến ..nơi...Đắc..Địa.......còn..ngồi...Đắn...Đo
Hợi
Tý,....Đẹp..Đẽ.....tiền....Đồ...qua..sông..Đừng.vội......Đợi...Đò..sang.ngang
Ngọ
Sửu,..sẵn...kẻ....Đưa..Đường.băng.Đèo..vượt..suối....Đem.sang.Đồn..Điền
Mùi

Theo bảng trên, các giờ có chữ Đ là giờ Hoàng Đạo. Ví dụ: Ngày Thìn, Tuất, giờ Dần là chữ Đợi là giờ Hoàng Đạo. Ngày Sửu Mùi, giờ Hợi là chữ Điền cũng là giờ Hoàng Đạo.

search