Thứ Năm, 15/12/2011 - 14:38

Xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tháng 11/2011 đạt 781,6 nghìn tấn với kim ngạch 695 triệu USD, tăng 23,8% về lượng và tăng 30,7% về trị giá so với tháng trước; tăng 10,1% về lượng và tăng 49,2% về trị giá so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 đạt 7,7 triệu tấn với kim ngạch 6,8 tỉ USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 51,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước 11 tháng đầu năm 2011.

Nhật Bản dẫn đầu thị trường về lượng và kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 đồng thời cũng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đạt 1,6 triệu tấn với kim ngạch 1,4 tỉ USD, tăng 553,3% về lượng và tăng 826% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 20% trong tổng kim ngạch.

Bên cạnh đó là một số thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 có tốc độ tăng trưởng mạnh: Trung Quốc đạt 1,2 triệu tấn với kim ngạch 984,7 triệu USD, tăng 114,4% về lượng và tăng 201,2% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là Hàn Quốc đạt 874,6 nghìn tấn với kim ngạch 745,9 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 45,5% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 11% trong tổng kim ngạch; Malaysia đạt 1 triệu tấn với kim ngạch 873,7 triệu USD, giảm 4,2% về lượng nhưng tăng 34,3% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Hoa Kỳ đạt 449 nghìn tấn với kim ngạch 385,7 triệu USD, giảm 18,9% về lượng nhưng tăng 15,4% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch.

Ngược lại, một số thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 có độ suy giảm: Indonesia đạt 64 nghìn tấn với kim ngạch 60 triệu USD, giảm 68,2% về lượng và giảm 48,1% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 0,9% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là Singapore đạt 420 nghìn tấn với kim ngạch 379,7 triệu USD, giảm 57,8% về lượng và giảm 35% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch; Ôxtrâylia đạt 1,4 triệu tấn với kim ngạch 1,3 tỉ USD, giảm 44,3% về lượng và giảm 20,6% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 18,6% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Thái Lan đạt 44 nghìn tấn với kim ngạch 42,5 triệu USD, giảm 48,9% về lượng và giảm 16,9% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 0,6% trong tổng kim ngạch.

Thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 

Thị trường
11T/2010
11T/2011
% tăng, giảm KN so với cùng kỳ
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Tổng
7.262.373
4.451.917.793
7.680.674
6.755.622.366
+ 51,7
Hàn Quốc
812.057
512.793.560
874.586
745.938.334
+ 45,5
Hoa Kỳ
554.124
334.053.917
449.414
385.651.147
+ 15,4
Indonesia
201.303
116.267.938
64.103
60.356.274
- 48,1
Malaysia
1.061.331
650.542.214
1.016.280
873.678.622
+ 34,3
Nhật Bản
238.190
146.529.730
1.556.190
1.356.824.201
+ 826
Ôxtrâylia
2.538.334
1.584.383.003
1.412.892
1.258.516.090
- 20,6
Singapore
997.170
583.765.610
420.481
379.732.566
- 35
Thái Lan
86.837
51.124.896
44.395
42.497.093
- 16,9
Trung Quốc
539.486
326.940.101
1.156.396
984.659.237
+ 201,2

Theo vinanet

search